Kanien totutus

Kaksi tai useampi yhdessä asuva pupu ovat mitä hellyttävin näky. Kun puput tulevat hyvin toimeen keskenään ja niillä on selkeä arvojärjestys, ne jakavat ruokakipponsa hyvässä yhteishengessä, hellivät toisiaan nuolemalla tai nukkuvat toinen toistensa vieressä tai päällä. 


Kahden tai useamman kanin totuttaminen yhteen ei kuitenkaan ole välttämättä ihan sellainen asia, joka tapahtuu nyt ja heti, vaan voi vaatia hieman kärsivällisyyttä. Niitäkin kaneja on, jotka tutustuvat onnistuneesti toisiinsa kertaheitolla, mutta usein totuttamiseen kannattaa varata aikaa ja vaivaa.


Kanien elekielen ymmärtäminen

Mitä kauemmin kanien kanssa on elänyt ja oppinut lukemaan niiden eleitä, sen helpommaksi muuttuu kanien totuttaminenkin, koska kykenee paremmin hahmottamaan niiden elekieltä ihan kokemuksen perusteella.

Totuttamisen voi tällöin tehdä nopeastikin, koska kanien toisiansa kohtaan ilmentämää dominointia osaa paremmin lukea. Toisin sanoen, onko se oikeasti huolestuttavaa, vai vain yksi etappi matkalla määränpäähän. 

Kuitenkin etenkin aloittelevien kaniharrastajien on ihan hyvä toteuttaa kanien totutus toisiinsa niin sanotusti pitkän kaavan kautta, maltillisella totutuksella.

Kahden kanin totutus

1. vaihe - näköyhteys

Kun kahta kania lähtee ihan aluksi tutustuttamaan toisiinsa, on ensimmäinen askel laittaa kumpikin kani omaan häkkiin - tai tilaan, joka on eristetty verkolla. Häkit sijoitetaan vieretysten, jotta kanit pystyvät selkeästi näkemään ja haistamaan toisensa. Kanit hyvin usein yrittävät välittömästi päästä toistensa kimppuun verkon tai kaltereiden läpi, joten on häkkien väliin syytä jättää aluksi muutaman sentin rako.

2. vaihe - kosketusetäisyys

Kun kanit näyttävät tottuneen toisiinsa sen verran, että pystyvät olemaan rauhallisesti kaltereiden eri puolilla, voi häkit laittaa aivan kiinni toisiinsa, jolloin niillä on jo niin sanotusti "nenätysmahdollisuus".

Luonnollisesti totutuksen ollessa käynnissä kaneja päästetään jaloittelemaan vuorotellen. On huomioitavaa, että kanit herkästi merkkaavat toinen toistensa häkin ympärykset pissaamalla ja papanoimalla, mikä on normaalia. Vapaana olevan kanin kiertäessä häkissä olevan kanin häkkiä, häkissä oleva yksilö usein myös tekee hyökkäileviä liikkeitä vapaana kulkevan kanin suuntaan.


3. vaihe - tilojen vaihto

Kun muutama päivä on sujunut hyvin niin, että kanit ovat tottuneet toistensa läsnäoloon kaltereiden lävitse, alkaa seuraava vaihe: tässä vaiheessa kanit siirretään toinen toistensa häkkeihin. Tämä sama toistetaan muutamana päivänä, vaihtaen aina kanit toinen toistensa häkkeihin, toinen toistensa hajuihin.


4. vaihe - kohtaaminen

Kun kaneja on totutettu toisiinsa ja toistensa hajuihin, seuraa se hetki, kun kanit ensimmäistä kertaa laitetaan samaan tilaan. Yleisesti ottaen suositellaan, että kanit tutustuttaisi ensimmäistä kertaa paikassa, joka on niille kummallekin uusi, eikä näin ollen kummankaan reviiriä.


Huolestuttava merkkejä kohtaamisessa:


- Samantien puoleettomaan tilaan päästyään kanit käyvät toistensa päälle
- Kanit pyrkivät selvästi puremaan toisiaan tai pyörivät kovaa vauhtia ympäri päät toistensa selkään painettuina
- Toisen käytyä toisen päälle, toinen ei poistu paikalta, vaan pyrkii käymään vastataisteluun.

Mikäli tilanne on huolestuttava, kannattaa kanit erottaa ja jatkaa totuttelua taas häkin kanssa: vaihtaa kaneja toinen toistensa häkkeihin joidenkin päivien ajan ja kokeilla sitten uudelleen tutustumista puolueettomalla maaperällä. Aina niin kauan, kunnes ne tulevat toimeen tavatessaan ilman kaltereita välissään.


Hyviä merkkejä kohtaamisessa:

Ihanteellisessa tapauksessa kaneista toinen laskee päänsä, jolloin toinen saattaa osoittaa sille hieman hellyyttä. Useimmin kuitenkin, mikäli kanit ovat tottuneet toisiinsa, ne kävelevät toinen toistensa ohitse, kiinnittämättä toisiinsa sen kummempaa huomiota.


Myös pienet nahistelut voivat vielä tulla kyseeseen. Kanit saattavat ajaa toisiaan hieman takaa, jopa nyppäistä toisiltaan esim. takapuolesta karvatuppoja tai pyrkiä astumaan toinen toisiaan mutta lopettavat sen yleensä lyhyeen.

5. vaihe - yhteiselo

Mikäli totutus onnistuu hyvin, kanit saa asumaan yhteen. Mikäli kanien on tarkoitus viettää aikaansa häkissä, aitauksessa tai muussa vastaavassa tilassa, on hyvä huomioida, että kanit on paras tässä vaiheessa siirtää sellaiseen, jossa ei ole kummankaan hajuja.

Useamman kanin totutus

Kaneja on mahdollista pitää yhdessä huomattavasti suuremmissakin laumoissa, kuin ainoastaan kahden kanin pareina. Kanien yksilölliset luonteet ja tila ovat asioita, jotka vaikuttavat hyvin paljon usean kanin toimeen tulemiseen.


Mikäli perheessä on jo hyvin toimiva kanipariskunta, mutta mielii saada mukaan vielä uuden kanin, totutus käy vastaavasti kuin kahdenkin kanin totutuksessa. Uusi kani sijoitetaan vanhempien kanien näkö- ja hajuetäisyydelle, turvallisesti kaltereiden/verkon taakse.

Se mikä uuden kanin totutuksessa jo valmiiseen pariin tai useamman kanin laumaan on hieman haastavampaa on se, että uuden kanin läsnäolo voi vaikuttaa jo olemassa olevien kanien väleihin. Toisin sanoen kun uutta kania alkaa liittämään kahden tai useamman kanin reviirille, saattavat nämä alkaa kinastelemaan keskenään. Näin käydessä ei siis tarvitse heti pelästyä.

Tilan tärkeys

Tässä kohdin merkittävä seikka on tila. Mikäli uuden kanin läheisyys saa kahteen tai useampaan normaalisti hyvin toimeen tulleeseen kaniin eripuraa aikaiseksi, tila on kaiken a ja o. Tilaa, jotta niillä on mahdollisuus väistää toisiaan ja näin ollen ehkäistä niiden todellinen riitaantuminen keskenään. Mikäli eripuraa syntyy, se on yleensä voimakkainta häkissä tai muussa pienemmässä tilassa ollessa.

Kanien toimeentulo yleisesti

Kanien toimeen tuleminen yhdessä on usein monen eri asian summa. Yksi tärkein mainittava seikka on se, millaiset asuintilat kaveruksilla on jaettavanaan. Kaksi hyvinkin toimeentulevaa kania saattavat riitaantua, mikäli niiden elintila on liian pieni. Vastaavasti useitakin kaneja saa tulemaan toimeen laumassa, mikäli elintila on tarpeeksi laaja.

Se tärkein: yksilöllisyys

Kanien yksilölliset luonteet. Se tärkein seikka siinä, tuleeko ne toimeen keskenään. Kaksi erittäin reviiritietoista ja dominoivaa kania on huomattavasti vaikeampi totuttaa, kuin kaksi nöyrempää yksilöä, tai yksi dominoiva ja helposti alistuva.

On tietysti huomioitava se mahdollisuus, että kaikki kanit eivät kertakaikkiaan hyväksy kaveria, tai hyväksyvät yhden, mutta ei toista

Hyvinvoiva lauma - ajateltavaa

Näin viimeisenä voisi vielä todeta, että pelkästään kanien näennäinen toimeen tuleminen yhdessä isossa laumassa ei ole sinällään suora avain onneen, vaan asiaan kannattaa kiinnittää hieman enemmänkin huomiota.

Kaneilla ei ole vaihtoehtoa, mikäli ihminen ne yhdistää laumaksi - kanit voivat kyllä tulla silmämääräisesti hyvinkin toimeen suuressa laumassa, mutta on aina tärkeää kurkistaa ns. pintaa syvemmälle - onko niillä kaikilla hyvä olla laumassa?

Peränpitäjä

Toisinaan laumassa voi olla yksilö, joka on selkeästi syrjitympi kuin muut - se ajetaan ruokakipolta muiden syödessä, eikä se ole tervetullut yhteiseen lepohetkeen. Kani helposti mukautuu kohtaloonsa ja alkaa välttämään ruokakipolle menemistä ja ei edes pyri mukaan lauman toimintaan. Ihmisestä voi näyttää, että kani vain viihtyy yksikseen, vaikka todellisuus olisikin toinen. Se ei yksinkertaisesti ole tasaveroinen jäsen ja voi olla hyvinkin stressaantunut tilanteesta.

Dominoija

Päinvastoin laumassa voi myös olla kani, joka ei tunne oloaan hyväksi monien kanien keskellä ja saattaa pyrkiä jatkuvasti hyvin selkeästi dominoimaan kaikkia muita. Se ajaa muut toistuvasti pois ruokakipolta ja käyttäytyy uhmakkaasti. Kuten syrjitylläkin yksilöllä, myös jatkuvasti muita dominoivalla kanilla voi stressitalo olla hyvin korkea.

Kuten ihmisilläkin, myös muun muassa kaneilla jatkuva stressi on elimistölle aina koettelemus, joka altistaa helpommin myös sairauksille, eikä stressaantunut kani yksinkertaisesti ole hyvinvoiva.

Tämän kaltaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota useita kaneja yhdistäessä, seurata niiden toimintaa erilaisissa tilanteissa.